Leiv Vidar

Reklamasjoner

Vi jobber hver dag for at våre produkter skal være av høyest mulig kvalitet, og påser at alle produktene vi produserer holder den høye standarden forventet av Leiv Vidar. Dersom du allikevel har vært uheldig og har kjøpt et produkt fra oss som du ikke er fornøyd med, kan du kontakte vår kvalitetssjef Jorunn D'antoni.

Mailen må inneholde:

  • Ditt navn og kontaktinformasjon
  • Navn på produkt
  • Lot-nummer
  • Utløpsdato
  • Bilde (om mulig)